Welkom op Gsm-straling.nl

Dit is een website met informatie over de straling van mobiele telefoons en WiFi, en de mogelijke gevolgen daarvan.

Mobiele telefoons en zendmasten zenden elektromagnetische straling uit. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van die straling. Dit komt omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doseringen van deze elektromagnetishe straling. Volgens de studie van Prof. Santini[1] is er een goed waarneembare toename van symptomen bij mensen die vlakbij een zendmast wonen. Dit zijn symptomen als hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, depressieve klachten, concentratieproblemen, vermoeidheid en irritatiegevoeligheid. Er zijn recent meer onafhankelijke studies gedaan door Hutter et al.[2] en Navarro et al.[3] Zij komen tot overeenkomstige resultaten. Bij een niveau van 10–100 μW/m2 is er al een verhoogde kans op genoemde symptomen, terwijl bijna iedereen aan meerdere duizenden μW/m2 wordt blootgesteld.

Uit een ander onderzoek, gefinancierd door de telefoonfabrikanten, concludeert dat telefoonstraling de slaap kan verstoren. De proefpersonen die werden blootgesteld aan deze telefoonstraling konden minder snel de fase van diepe slaap bereiken. Daarbij duurde deze fase bij de beproefde personen ook nog eens korter. Proefpersonen die van tevoren hadden aangegeven nooit hinder te ondervinden van gsm-straling, klaagden in dit experiment significant vaker over hoofdpijn wanneer er wel gsm-straling was, dan wanneer die er niet was. [4]

Wilt u een mobiele telefoon, die maar een beperkte hoeveelheid straling afgeeft? Bekijk dan de stralingsarme smartphones.

1 Pathologie-Biologie, vol. 50, p. 369-373 (2002) - Geraadpleegd op 25 sep. 2012
2 Occupational and Environmental Medicine, vol. 63, p. 307-313 (2006) - Geraadpleegd op 25 sep. 2012
3 Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 22, p. 161-169 (2003) - Geraadpleegd op 25 sep. 2012
4 Gsm-straling verstoort slaap - Geraadpleegd op 25 sep. 2012Grootschalig onderzoek naar radiofrequente (RF) stralingBegin 2018 zijn de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van straling van mobiele telefoons uitgekomen. Uit het onderzoek bleek dat er een verhoogd risico is op zeldzame tumoren in sommige knaagdieren. Volgens de onderzoekers kan je deze uitkomsten echter niet extrapoleren naar mensen.

Uit het onderzoek bleek dat mannelijke ratten harttumoren ontwikkelden als ze werden blootgesteld aan hoge niveaus van het type straling dat wordt gebruikt in de mobiele telefoon industrie. Vrouwelijke ratten en muizen kregen echter niet deze tumoren.

Dit 10-jarige, 25 miljoen dollar kostende, onderzoek is het meest uitgebreide naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente straling in ratten en muizen volgens het bericht van de National Institute of Environmental Health Sciences, afdeing van de National Institutes of Health, het medische onderzoeksbureau van de Verenigde Staten.

Bronnen:
U.S. Department of Health and Human Services
Bloomberg News

Aflevering Zembla - Ziek van je mobieltje

Vorig jaar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico's en mobiel bellen.

De WHO brengt het wereldwijd toenemen van hersen- en oortumoren in verband met langdurig bellen. Kinderen lopen een verhoogd risico, aangezien de straling van de mobiele telefoon verder in doordringt in kinderhersenen dan bij volwassenen.

Naar boven

Schadelijk effect WiFi

Wetenschappelijk onderzoek heeft de schadelijkheid van WiFi op de mens nog niet kunnen bevestigen. Er is echter wel in november 2010 onderzoek gedaan naar het effect van WiFi-straling op bomen en planten door de Wageningen University1.

Daaruit is gebleken dat de elektromagnetische straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten. In stedelijke omgevingen hebben Essen in toenemende mate last van groeiverstoringen. Deze bomen werden in een kweekcel geplaatst, samen met wifi access points. Deze Essen bleken verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. Dit effect was vergelijkbaar bij meerdere stralingsbronnen en bomensoorten.
Naar boven

1 Bomen hebben last van elektromagnetische straling Wageningen University - Geraadpleegd op 25 sep. 2012

Elektromagnetische straling beperken

Om straling van ue mobiele telefoon te beperken kunt u een mobiele telefoon kopen met een lage SAR Waarde. De straling van de gsm-masten in ons land is niet te ontwijken, aangezien de dekkingsgraad in Nederland zo goed als 100 procent is. Er staan in Nederland 25.718 gsm en UMTS-antenne-installaties. Als u wilt kijken of/hoeveel van deze masten bij u in de buurt stan, dan kunt u dat bekijken op het antenneregister.

Telefoneren heeft een hogere stralingsbelasting dan de continue straling van de zendmasten. Om de straling van de zendmasten te beperken, moet je ervoor zorgen dat je huis goed afgesloten is voor de elektromagnetische straling. Dit schijnt te kunnen door een speciaal soort folie voor ramen en deuren te laten plakken. Deze zouden een groot deel van de straling tegenhouden. Als het bereik van een telefoon echter minder is, moet de mobiele telefoon meer straling zenden om te zorgen voor een goed bereik. Dus dan wordt de stralingsbelasting tijdens het bellen een stuk hoger. Dit is dus ook de voornaamste reden waarom de stralingsbelasting in auto’s en treinen zo hoog is. De telefoons van de mensen in de trein zenden continue straling uit, en deze hoeveelheid straling is hoger omdat het bereik een stuk slechter is door de metalen coupés van de trein.
Naar boven